Kaitsmaks kraaviveerel kasvavat künnapuud saemeeste tähelepanematuse eest, on Riigimetsa Majandamise Keskus tähistanud looduskaitsealuse liigi esindaja erilise põhjalikkusega. FOTO: Guido Veidenbaum

Laeva valla Väänikvere küla riigimetsad on haaratud ulatuslikku kraavide puhastamise, truupide ehitamise ja väljaveoteede korrastamise projekti.

Tellijale Tellijale