Viimsi kooli õpetaja Merle Sepa kujundava hindamise näiteid

1. klassi lugemine

• Hindele loetav pala tuleb lapsel ette valmistada. Laps teab enne hindele lugemist, et hinnatakse kolme kriteeriumit: veatus (ei vaheta sõnalõppe, ei eksi häälikupikkusega jne), soravus, ilmekus. Laps teab ka, milline sooritus on väga hea, hea, rahuldav. Seega juba harjutades otsustab laps ise, kas ta panustab ettevalmistusse seni, kuni saavutab väga hea tulemuse, või teadlikult (ei võta vastutust) panustab nõrgemale sooritusele.

• Sama saab teha hindamismudeli põhiselt näiteks referaadi koostamisel või kirjandi kirjutamisel. Lapsele on hindamismudeliga ees kriteeriumid, mida tehtavas jälgida, ja teadmine, milline sooritus millise tulemuse annab. Lapsel on võimalus kaasata vahehindamisse kaaslasi või õpetajat, kellele ette lugedes või näidates kriteeriume hinnatakse. Õpetaja ülesandeks on õpilasi suunata keskkonnas, kus õppimine peab siiski nõudma võimetele vastavalt pingutust.

Tagasi üles