Mullu pealinna koolides toimunud regulaarsete tervisekontrollide käigus selgus, et alakaaluliste õpilaste arv on suurenenud. Terviseprobleeme uurinud sihtasutuse Tallinna Koolitervishoid kinnitusel on alakaalulisi eelkõige esimese klassi laste seas.


«Alakaalulisi oli rohkem nooremas eas, madalamates klassides. Kui lapsed tulevad kooli, on osa neist piitspeenikesed,» kinnitas SA Tallinna Koolitervishoid juhatuse esimees Kädi Lepp.

Facebook
Comments