Eesti lastekaitsesüsteem vajab muutmist

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu

FOTO: Peeter Langovits

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna juhataja Anniki Tikerpuu (pildil)  tõdes, et praegu pole Eesti lastekaitses süsteemi, mis keeruliste juhtumite puhul, mille lahendamisega kohapealsed spetsialistid toime ei tule, pakuks erapooletute spetsialistide tuge.


«Selle juhtumi puhul on kohalik omavalitsus ilmselt teinud omalt poolt kõik, mis võimalik, erinevad süsteemid on selle juhtumiga täitnud oma rolli, kuid tegevus pole koordineeritud ja küsimus on ka piisava kompetentsi puuduses,» selgitas Tikerpuu.

Kirjeldatud juhtumi ja teiste vähem või rohkem keerukate lastekaitsejuhtumite lahendus tuleb leida koolil ning kohalikel sotsiaaltöötajatel üheskoos ise. On erinevaid spetsialiste, keda võiks kutsuda väljastpoolt kogukonda appi (kas või maakonna õppenõustamiskeskusest), aga selget vastutuse süsteemi pole.

Tagasi üles