Anneli Kannus: sisemist ressurssi ei ole. Üliõpilasi on?

Tartu tervishoiu kõrgkooli rektor Anneli Kannus.

FOTO: Margus Ansu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus kirjutab, et haiglad küll tahavad õdesid juurde, kuid praktika korral­damine tähendab pidevat kemple­mist kõrgkooli ja iga üksiku tervis­hoiu­asutuse-praktika­baasi vahel.

Üks reform tuleb, teine läheb ja nii juba paarkümmend aastat – igahaljas teema. Üks praeguse kõrgharidusreformi eesmärk on kindlasti vähendada õppekavade arvu ning korrastada nende mahtu ja sisu. Ühtlasi selgem väljund tööturule ja kvaliteetsem väljund edasiõppimiseks. Ümberkorraldamist soosib gümnaasiumipingist tulevate potentsiaalsete tudengite arvu vähenemine.

Samal ajal teeb sotsiaalminister haridus- ja teadusministrile ettepaneku tervishoiu ja meditsiini õppevaldkonnas tudengite arvu suurendada. Tervishoiuasutused ütlevad, et see on hädavajalik, kuna juba praegu on haiglates ametikohad täitmata ning tööl olevad kolleegid töötavad kas mitmes asutuses või lihtsalt asendavad pidevalt puuduolevaid kolleege, see tähendab, töötavad ülekoormusega.

Tagasi üles