Võõras meetod muutub omaks

Raatuse kooli 3.b klassi juhataja ja algõpetuse õppetooli juhataja Mare Kiisk kasutab oma õpilaste aren­gu jälgimiseks kujundavat hindamist juba kolmandat aastat.

FOTO: Kristjan Teedema

Mis on parem: kas näha, et lapse päevikusse on eesti keele eest kirjutatud hinne viis, või teada, et kuigi ta loeb soravalt, teeb ta seda väga vaikselt või kirjavahemärke arvestamata?

Koos uue õppekavaga tuli õpetajate tähelepanuvälja võõras «loom» nimega kujundav hindamine, mida oleks soovitatav kasutada algklassides. Mis see täpselt on ja kuidas seda koolis rakendada, seda on seadusest aga keeruline välja lugeda.

Raatuse kooli algklasside õpetajad olid Tartus ühed pioneeridest – koos Miina Härma gümnaasiumiga –, kes kujundava hindamise ette võtsid ning uue süsteemi järgi õpivad neil esimesed kolm klassi.

Tagasi üles