Järjekorrad lasteaedades.
Järjekorrad lasteaedades. Foto: Urmas Nemvalts

Haridus- ja teadusministeerium on valmis saanud eelnõuga, mis peaks vähendama lasteaedade järjekordi. Paberil see seda kindlasti teebki, kuid pole kuigi tõenäoline, et ka tegelikus elus.


Peamiste võimalustena, kuidas lühendada lasteaiajärjekordi, pakuvad haridusametnikud kaotada lasteaiarühmade vanusepiir ja kohustada omavalitsusi leidma kõigile soovijatele lasteaias vähemalt osaajaga koht.

Facebook
Comments