FOTO: Statistikaamet

Statistikaameti kodulehel avaldatud

rahvastikupüramiid

näitab visuaalselt haaravana, kuidas aastaks 2050 kerkib Eestis vanemaealiste osakaal märgatavalt.

Tellijale

Kui praegu on Eesti rahvaarv kokku 1 336 600 inimest ja neist üle 65-aastaseid on 226 600, siis 40 aasta pärast on need numbrid 1 250 100 ja 298 000.