Kirjastus Avita leiab, et uue geograafiaõpiku «Geo 1» koostajad on saanud õpikuteturul ebaõiglase konkurentsieelise, kuna teadsid ette, mis seisab jaanuaris vastu võetud uues ainekavas ning said seetõttu oma õpiku teistest palju varem valmis. FOTO: Mihkel Maripuu

Kirjastus Avita kahtlustab, et uue geograafia ainekava väljatöötamisega seotud spetsialistid on selle maha kirjutanud omaenda koostatud õpikust, kuna ainekavale vastavad õpikud ilmusid juba enne kava valmimist.

Tellijale