Sigrid Kõiv
Sigrid Kõiv Foto: Mihkel Maripuu

Inimarengu aruande neljandas peatükis jõuavad kaks (nais)sotsioloogi järeldusele, et «enam kui kuus kuud kestva lapsepuhkusega seoses tööturult eemalviibimine vähendab oluliselt naiste tõenäosust liikuda hiljem tööturupositsiooni mõttes ülespoole».

Naised ei liigu ka alla, aga jäävad toppama täpselt sinna, kust nad lapsepuhkusele läksid.