Õpiraskustega lapsed pöörduvad oma muredega eelkõige vanemate poole, kooli pedagooge usaldab vaid iga kümnes õpilane.


Emad on usaldusisikutena kõige tähtsamad (32 protsendil murelastest, neile järgnevad võrdsel kohal isad ja laste sõbrad (24 protsendil), selgus 150 probleemse põhikooliõpilase seas läbi viidud küsitlusest.

Facebook
Comments