Foto: Toomas Huik

Aastaid puudub Eestis riigiametnike õiglane palgakorraldus. Väga suured on tegelikku ametnikutööd tegevate ametnike ja kõrgemate ametnike palgaerinevused.

Kõrgemate ametnike kõrgete palkade puhul on tavaks rääkida suurest vastutusest. Senini ei tea ühtegi juhtumit, kus kõrge riigiametnik oleks millegi eest vastutanud.


Facebook
Comments