Kosmopolis’e tsivilisatsioon

Mahatma Gandhi

FOTO: SCANPIX

Isoleeritud kultuuriruumide vähenemine on inimkonna viinud kultuuride ja usundite segunemisele. Kui Euroopa vallutas kunagi osa Aasiast, tekkis Indias uuendusliikumine, mis viis uue inimesepildini. Aasialase jaoks on õhtumaa saanud kultuuride ühtesulamise kohaks. Nüüdseks on kõik maailma suurlinnad kujunenud üleilmse kultuuri keskusteks. Meil nimetataks seda Ameerikast lähtuvalt massikultuuriks.

Kultuuride mõjud ei ole enam üherajalised sõiduteed. Mõjud on vastastikused, eelkõige Aasiaga. Tehniline maailmapilt liikus Euroopast Aasiasse. Aasialased olid valmis üle võtma ka Euroopa vaimsust, aga seda polnud. Oli positivism (õpetus kogemuse esmasusest), aga arvude ja valemite jadale ei raja maailmakultuuri. Uus inimesepilt tekkis Aasias ja jõudis sealt Euroopasse. Eurooplased ei olnud selliseks tagasimõjutuseks valmis.

Aasialased olid valmis üle võtma mitte ainult tehnika, vaid ka Euroopa ja Ameerika vaimsuse. Aga peagi küsisid nad pettunult, kas tulevast maailmakultuuri saab rajada matemaatilistele ja loodusteaduslikele mõistetele. Kui maailm on majanduslikult ühendatud ühtseks süsteemiks, kas säilib elu õige mõtestamine? Aasialased otsisid seejärel mõtteid, mis oleksid inimestele õigeks aluseks tehnika kasutamisel. Tekkis üleilmne inimkonna ühiskultuur (nimetan seda kosmopolis), mis ühendab ida inimesepildi ja lääne tehnika.

Tagasi üles