Tartu volikogu otsusel said Tartu aukodaniku tiitli kirjanik ja tõlkija Ain Kaalep, Tartu ülikooli professor akadeemik Peeter Saari ning edukas seeniorsportlane Nora Kutti.