Tuulegeneraator FOTO: Tairo Lutter

Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgid 2020. aastaks näevad ette kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise ja taastuvallikate suurema kasutamise energia tootmiseks. Eesti on enesele võtnud kohustuse, et taastuvenergia osa peab 2020. aastaks moodustama meie energia lõpptarbimisest veerandi. Majandusministeerium on välja arvutanud, et see nõuaks umbes 400 MW võimsuses tuuleelektrijaamade ehitamist.

Tellijale