Põlevkivi töötlemisel tekkivast tuhast leiab kõige rohkem kasutamist selle peenem osa, mis püütakse kinni elektrifiltritega. Uute energiaplokkide kasutuselevõtmisel ja elektri tootmise asendumisel õli tootmisega väheneb peenikese tuha osatähtsus. Kolletesse kogunevat jämedamat tuhka aga ei osata praegu ära kasutada.

Tellijale