Üleval kohus ja kadalipp. All hukkamine võllamäel ja vangid kindlusevärava  juures. Daniel Nikolaus Chodowiecki illustratsioon Johann Bernhard Basedow 1774. aastal ilmunud raamatust «Elemetarwerk».
Üleval kohus ja kadalipp. All hukkamine võllamäel ja vangid kindlusevärava juures. Daniel Nikolaus Chodowiecki illustratsioon Johann Bernhard Basedow 1774. aastal ilmunud raamatust «Elemetarwerk». Foto: TLM kogu

Vastavalt Revalis ehk Tallinnas kehtinud Lüübeki õigusele vajas linn kohtuotsuste täideviijat. Selleks oli linna palgal Tallinna timukas ning teda abistavad sellid, kes kõik autute elukutsete tippnimistusse kuulusid. Timuka puudutus oli teotav, tema sarlakpunane mantel tekitas linnakodanikes hirmu ja õõvastust, kirjutab ajaloolane Kalmar Ulm.