Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) uuringu järgi sai 11 protsenti küsitletud töötajatest mullu ümbrikupalka; 2012. aastal oli sama näitaja 12 protsenti.

Tellijale

Seejuures peaaegu kahekordistus nende töötajate hulk, kes said mitteametlikult kogu oma palga (19 protsenti). Seetõttu on ümbrikupalga osakaal kasvanud keskmiselt 39 protsendini aastasest sissetulekust.