Rahandusministeerium korraldab koostöös Ernst ja Young Baltic ASiga küsitluse era- ja avalikus sektoris, et uurida võimalust minna omavahelises suhtluses 2016. aastaks üle e-arvetele. E-arvena on Eestis seni valdavalt käsitletud elektroonilist arvet e-posti manusena (näiteks PDF-vormingus). See ei vasta aga rahvusvahelisele arusaamale, mille järgi on e-arve masinloetav dokument, mis saadetakse ühest tarkvarasüsteemist teise, et ei peaks arvandmeid käsitsi sisestama.

Tellijale