Lapsevanemad Maie Millistvere ja Ülo Mängel on koos teiste Pelgulinna 2.c klassi lastevanematega võitlusvaimu täis. Nad on koostanud kirju ja pöördumisi kooli direktorile ja hoolekogule, kuna nad ei mõista algklasside õpetaja ootamatut koondamist.
Lapsevanemad Maie Millistvere ja Ülo Mängel on koos teiste Pelgulinna 2.c klassi lastevanematega võitlusvaimu täis. Nad on koostanud kirju ja pöördumisi kooli direktorile ja hoolekogule, kuna nad ei mõista algklasside õpetaja ootamatut koondamist. Foto: Mihkel Maripuu

Mõni minut enne viimase koolipäeva kella kõlamist koondamisteate saanud pealinna õpetaja koolimajja tagasi toomiseks on alanud laste ja lastevanemate päästeoperatsioon.