Lenel Karu on üks 9200 noorest, kes on avaldanud soovi asuda õppima Tartu Ülikoolis. Karu valikuks osutus ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala, sisseastumiseks tuli läbida kolm kat­set, millest ühes tuli täita ka üldiseid teadmisi näitav informeerituse test.
Lenel Karu on üks 9200 noorest, kes on avaldanud soovi asuda õppima Tartu Ülikoolis. Karu valikuks osutus ajakirjanduse ja suhtekorralduse eriala, sisseastumiseks tuli läbida kolm kat­set, millest ühes tuli täita ka üldiseid teadmisi näitav informeerituse test. Foto: Andres Ehrenpreis

Eesti ülikoolidesse sisseastumiseks piisab enamasti riigieksami tulemuste esitamisest ja lävendi ületamisest, osa erialasid on siiski säilitanud ka sisseastumiskatsed, mis näitavad kandidaatide tegelikke teadmisi.