Kavandatud pensioniea tõusus ei säilita tasakaalu

Pensioniiga peaks tõstma planeeritust märksa järsemalt.

FOTO: Pm

Tööjõuturule on hakanud tulema 1990. aastatel sündinud esimesed väikeste aastakäikude noored, mis toob eriti teravalt esile elanikkonna vananemise ja tööealise elanikkonna vähenemisega seotud mured.

Statistikaameti värske analüüsi järgi peab Eestis pensioniiga tõusma veelgi kiiremini, kui praegu planeeritud. Põhjus on tööjõu vähenemine, mis on viimase rahvaloenduse andmete järgi arvatust ulatuslikum.

Statistikaameti juhtivstatistik-metoodiku Yngve Rosenbladi selgitusel tuli rahvaloendusest välja arvatust ulatuslikum noorte ja keskealiste väljaränne, mis peale rahvaarvu kahandamise muutis suuremaks ka vanemaealiste osatähtsuse. Need protsessid on hakanud tööturustatistikas kajastuma alles viimastel aastatel, kui tööturule hakkavad tulema 1990. aastatel sündinud esimesed väikeste aastakäikude noored.

Tagasi üles