Piret Jesse: vähemusaktsionäride õigused

jaga E-post prindi artikkel saada vihje Loe ja lisa kommentaare

Piret Jesse

FOTO: Erakogu

Eelmisel nädalal tegi riigikohus otsuse, mis viitab vähemusaktsionäride kaitsemeetmete tugevdamise vajadusele. Vaidluse all oli küsimus, kas püsivalt kasumis olevas aktsiaseltsis on enamusaktsionäridel vähemusaktsionäride nõudel kohustus võtta vastu kasumi jaotamise otsus.

Otsuses kinnitas riigikohus, et seaduse järgi on aktsiaseltsil kohustus maksta aktsionäridele dividendi vaid juhul, kui üldkoosolek on sellise otsuse vastu võtnud. Kui enamusaktsionärid on otsustanud jätta kasumi jaotamata, ei ole vähemusaktsionäril võimalik nõuda teistsuguse otsuse vastuvõtmist.

Riigikohus rõhutas oma otsuses, et aktsionärid peavad omavahelistes suhetes järgima hea usu põhimõtet ning arvestama üksteise õigustatud huve ja vältima teisele aktsionärile kahju tekitamist. Siiski ei saa üldisest hea usu põhimõttest üldjuhul tuleneda otseseid kohustamisnõudeid. Kuna seadusandja ei ole andnud vähemusaktsionäridele tulenevalt aktsiaseltsi majanduslikust seisundist õigust nõuda, et enamusaktsionärid võtaksid vastu otsuse kasumit jaotada, ei ole neil õigust nõuda teistsugust kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist.

Tagasi üles