Eesti Keemiatööstuse Liit pöördus õiguskantsleri poole küsimusega, kas keskkonnaministeeriumi tegevus keskkonnatasude seaduse eelnõu ja riigile kuuluva maavaravaru kaevandamisõiguse tasumäärade menetluses järgis kaasamise head tava ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirja.

Facebook Twitter
Comments