Barry Barnes – Probleemblad, 1960

Matt kahe käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Lc5!