FOTO: TPM

Ebe Susi (sündinud 1945) käsikirjalistest mälestustest:

Kui vanaisa Aasmetsa Jüri oli Siberis, siis temast palju ei räägitud. Kirju ikka loeti, lastele eriti ei tahetud lugeda, et mis nemad ka teavad. /…/

1953. aasta kevadel tulime jälle koolist ja kirikukellad helisesid eriti kaua aega. Poisid teadsid, et Stalin on surnud. Meil polnud kindlasti mingeid erilisi teadmisi Stalinist, aga millegipärast hõikusime terve tee: Stalin on surnud, Stalin on surnud.