Hilding Fröberg – Sjakk-Nytt, 1946

Matt kolme käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Rc5!