Postimees 1933. aastal

Petserimaal paljastati salakuulajate wõrk. Koguti andmeid kaitsewäe ja Tartu-Petseri raudtee kohta. Rida isikuid arreteeritud.

Ametiwõimudel õnnestus paljastada Petserimaal põrandaalust organisatsiooni, mis toimetas salakuulamist Nõukogude Wene kasuks. Organisatsiooni liikmete peamiseks ülesandeks oli koguda andmeid Tartu-Petseri uue raudtee ning kaitsewäe osade kohta, kuid ühtlasi hoolitseda ka kindlate peatuskohtade muretsemise eest ajuti Wenest Eestisse ilmuwatele agentidele ja kulleritele. Tabati üks GPU agent, kes parajasti tahtis salaja Eestist lahkuda ning peale selle arreteeriti Petseris ja maakonnas weel neli inimest, kes toimetasid tabatud agendi poolt antud näpunäidete põhjal salakuulamist.

Raudtee ja Pihkwa kiwitee wahelisel maa-alal tabati piirist ülemineku katsel üks agente, kes enese ilma wastuhakkamiseta laskis wangistada. Selgus, et see agent juba kolm korda salaja Eestis on wiibinud. Esialgu on agendi nime nimetamine weel warajane. Ta on rahwuselt eestlane, kuid elanud Wenes juba maailmasõja päewist alates. Oma wanaduseks ütleb ta olewat 34 aastat.

Tema eriliseks ülesandeks oli luua Petserimaale kindel wõrk salakuulamise alal tegutsewatest isikutest, kes ühtlasi oleksid wõimaldanud hädaohutute peatuskohtade andmise Wene agentidele ja kulleritele. Üle piiri liikus agent ainult öösiti, kui pimeduse kate seda eriti soodustas. Teatawasti on walwe piiril wõrdlemisi nõrk, seda just selletõtu, et ühel walwuril liiga pikad maa-alad on walwata. 15.01.1933

Seotud lood
14.01.2015 16.01.2015
Loo tellimiseks pead olema sisse logitud Postimees kontole.
Logi sisse
Sul ei ole kontot?
Loo Postimees konto