Foto: TPM

Mitmetel kohtumistel on minult korduvalt küsitud, kuidas siis läks Tartumaa politseil möödunud aastal. Lihtne küsimus, aga sellele on raske vastata. Keeruline on ühte-kahte lausesse kokku võtta kõik need tuhanded kriminaal- ja väärteomenetlused, kümned tuhanded kontaktid dokumenditaotlejatega teeninduses, väljakutseid lahendades või liiklusnõute täitmist kontrollides.

Siinkohal pakun võimalust lugejail hinnangu andmisel kaasa mõelda. Et seda teha, ei saa me aga mööda mõningatest olulisematest numbritest.