FOTO: TPM

Mitmetel kohtumistel on minult korduvalt küsitud, kuidas siis läks Tartumaa politseil möödunud aastal. Lihtne küsimus, aga sellele on raske vastata. Keeruline on ühte-kahte lausesse kokku võtta kõik need tuhanded kriminaal- ja väärteomenetlused, kümned tuhanded kontaktid dokumenditaotlejatega teeninduses, väljakutseid lahendades või liiklusnõute täitmist kontrollides.

Tellijale Tellijale

Siinkohal pakun võimalust lugejail hinnangu andmisel kaasa mõelda. Et seda teha, ei saa me aga mööda mõningatest olulisematest numbritest.