Miroslav Havel – Práce, 1952

Matt kolme käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Lf6!