Lastekaitse Liit taunis kõurikut käsitlevat telelugu

«Pealtnägija» kollektiiv.

FOTO: ERR

Lastekaitse Liidu hinnangul tõstatas kolmapäevane ERRi saade «Pealtnägija» olulise teemana käitumishäiretega laste probleemi, kuid konkreetne käsitlus on taunitav, sest kõnealust last sildistati ja halvustati ning ta on kogukonna jaoks identifitseeritav.

«Ajakirjanikel on alati kohustus töötada lapse parimatest huvidest lähtuvalt ning isegi kui lapsevanem ise pakub oma alaealist last puudutavad teemad välja, tuleb neist loobuda, kui need kahjustavad lapse huve,» teatas liit.

Samuti toonitab liit, et käitumishäiretega lapsed vajavad koolis professionaalseid teenuseid vastavalt individuaalsetele vajadustele: «Tihti näeme aga valusalt, et hariduslike erivajadustega lastele pole teenus erinevatel põhjustel siiski kättesaadav. Laps, kes kogeb oma võimetega ja eripäradega arvestavat õpet ja inimlikku hoiakut, ei keeldu üldjuhul kooli minemast.»

Tagasi üles