Bernhard Mařík – Lidová demokracie, 1948

Matt kolme käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Od3!