Artur Adson «Tõstament»

 

Tellijale Tellijale

Kõrd tulep hoobis liikmada sul puhada,

kats jalga tõine tõise kõrval nagu roika’,