FOTO: Panther Media/Scanpix

Segadused vee opereerimisega Elvas jätkuvad, kusjuures kannatavad kõik osapooled – linnakodanikud, vee-ettevõtted ja linnavalitsus. Selle asemel, et otsida olukorrale Eestis kehtivatest õigusaktidest lähtuvat lahendust ning tugineda probleemide esilekerkimisel demokraatliku õigusriigi põhimõtetele, on linn võtnud endale kohtumõistja rolli.

Tellijale