Foto: Urmas Nemvalts

Eesti inimeste väärtushinnangud on ajavahemikul 1990–2008 suuresti muutunud – kui ligi kaks kümnendit tagasi pidasid inimesed kõige tähtsamaks säilitada kord riigis, siis nüüd peetakse sama oluliseks ka võitlust hinnatõusuga.