Cor Goldschmeding – Probleemblad, 1960

Matt kahe käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Ld3!