Jacob Haring – Probleemblad, 1959

Matt kahe käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Rd4!