Eeltje Visserman – Nederlandse Bond van Probleemvrienden, 1961

Matt kahe käiguga

Eelmise ülesande lahendus: 1. Of2!