Urmas Klaas FOTO: Pm

Energeetika on Eesti arengu üks võtmevaldkondi mitte üksnes julgeoleku, vaid ka Eesti ekspordivõime suurendamise seisukohalt. Energiast ja meie tehnoloogilisest oskusteabest energiatootmise vallas peab saama oluline Eesti ekspordiartikkel, majanduse, töökohtade ja sissetulekute kasvu allikas. Eesti peab jõuliselt jätkama energiaallikate portfelli mitmekesistamist ning 2030. aastaks saavutama energiasõltumatuse. See tähendab, et ülekaalukas osa Eestis tarbitavast energiast toodetakse kodumaistest energiaallikatest või siis Eestis.

Tellijale