Juhan Jaik «Kevväi I»

Om niisutanu mulda pilvitõrrõ’

ja taivast löönü käskjät välku maha –