Tallinna lapsevanemad saavad nüüdsest taotleda oma lapsele lasteaiakohta riigiportaali eesti.ee kaudu. Pealinn on lasteaedadesse vastuvõtu korraldamisel aastaid kasutanud elektroonset infosüsteemi, mistõttu oli e-teenuse loomine munitsipaallasteaiakoha taotlemiseks loogiline samm.