Illustratsioon: Allikas: rakendusuuringute keskus Centar

Sel aastal valmis rakendusuuringute keskuse Centar analüütikutel justiitsministeeriumi tellimusel uuring, milline on raske vägivallakuriteo rahaline hind. Oodatult selgus, et kulukaim kuritegu on  tapmine, sest ühe inimese hukka saamine toob ühiskonnale 1,25 miljonit eurot kahju. Vägistamisele järgnenud ohvri abistamine ja kurjategija karistamine maksab 97 000 eurot, ühe rööviga saab riik kahju ligi 64 000 eurot. Käesoleva uuringu eesmärk ongi anda ülevaade vägivallakuritegudega kaasnevatest kuludest Eesti ühiskonnale. Keskendutakse kolmele kuriteoliigile: tapmisele, vägistamisele ja röövimisele.

Tellijale Tellijale