Küsimused:

1. 1925. aasta 14. mai Spordilehes (Eesti Spordileht) oli midagi uut, mida varem polnud olnud. Mis see oli?