Helju Vals
Keelenaine
Helju Vals Keelenaine Foto: Pm

Oktoobri esimese esmaspäevani kestvas võistluses, mille eesmärk on leida eesti vasted üheteistkümnele riigi ja ühiskonnaga seotud mõistele, püüdis kohe alguses tähelepanu Wiedemanni «sõnaus», tähendus: sõnavõistlus.