Tellijale Tellijale

Küsimused:

1. 23. mail 1949 võttis Eesti NSV valitsus vastu ühe otsuse, mis otseselt puudutas maainimesi, eriti talupidajaid. Mis otsus?