Tellijale

Küsimused:

1. 4. juunil 1940 valiti Nõmme linna esimene ja tänapäevani ainus aukodanik. Selle tiitli sai Tartu Ülikooli audoktor, keda hiljem oli kujutatud ka Eesti kroonil. Kes?