Postimees 1936. aastal: varanduste konfiskeerimine ja kollektiivsed karistused

ETA. Jeruusalemmast, 15. juunil. Briti ülemkomissar ja vägede ülemjuhataja Palestiinas sir Arthur Grenfell Wauchope avaldas rahutuste mahasurumiseks Palestiinas erakordselt valjud määrused, mis näevad ette terroristlike aktide toimepanemise eest surmamõistmist ja eluaegset vangistust.

Neid karistusi võidakse määrata ka sõjaväelaste tulistamise, pommide viskamise, raudteeliinide, maanteede ja telefoniühenduste rikkumise eest. Ringkonna komissaridele anti õigus konfiskeerida niisuguste isikute varandust, keda kahtlustatakse terroristlikkude aktide toimepanemises. Ringkonna komissarid võivad määrata ka kollektiivseid karistusi.

Betlemmas tungis rahvahulk kallale kolmele politseinikule, kes olid sunnitud enesekaitseks tarvitusele võtma relvi. Üks kallaletungija sai seejuures raskesti haavata. Mitmelt poolt teatatakse kallaletungidest juudi asundustele ja mitmesugustest pommiatentaatidest.

Tagasi üles