Reedest pühapäevani peeti Eesti kaguservas Värskas muusika- ja matkafestivali Seto Folk, mille tänavune teema «Näitame keelt!» võttis fookusesse soome-ugri rahvaste pärimusmuusika. Festivalikorraldajate eesmärk oli teemavalikuga innustada nii soome-ugri keelesugulasi kui ka teisi Euroopa väikekeeli kõnelevaid rahvaid julgelt oma keelt näitama ning oma keeles oma kultuuri uhkusega edasi kandma.

Tellijale