Tartu Ülikooli ja Eesti filosoofia kogukonda on tabanud suur kaotus, lahkunud on silmapaistev teadusfilosoof professor Rein Vihalemm.

Rein Vihalemm sündis Pärnus 9. detsembril 1938. Ta lõpetas 1957. a L. Koidula nimelise Pärnu 2. Keskkooli, 1963. a TRÜ füüsikalise keemia erialal (kiitusega) ning 1966. a aspirantuuri filosoofias. 1969. a kaitses Vihalemm NSVL TA Filosoofia Instituudis kandidaadiväitekirja.

Tagasi üles