Vladimir Bron – Šahovski vjesnik, 1947

Matt kolme käiguga